FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

प्राविधिक सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

कृपया योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले यसै सूचना साथ संलग्न आवेदन फारम नगरपालिकाको रोजगार सेवा केन्द्रमा बुझाउनुहुन अनुरोध छ ।

सम्पर्क व्यक्ति ः रोजगार संयोजक श्री उत्कृष्ट आचार्य    सम्पर्क नंः ९८४१३८८३९८

आधारभूत तह कक्षा ८ को नतिजा विश्लेषण सम्बन्धमा (श्री सम्पुर्ण सामुदायिक ,संस्थागत विद्यालयहरु तथा सम्बन्धित सरोकारवाला, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका)

प्रस्तुत विषयमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले शैक्षिक सत्र २०७६ मा सञ्चालन गरेको आधारभूत तह कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षाको परीक्षाफलका आधारमा तयार पारिएको नतिजा विश्लेषण प्रतिवेदन सम्बन्धित विद्यालय शिक्षक एवम् सम्वन्धित सरोकारवाला सवैको जानकारी एवम् राय सुझावका लागि प्रकाशन गरिएको छ । साथै यस नगरपा

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका कार्यक्षेत्र भई नगरपालिकामा संचालित सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरुलाई सहकारी शाखाको सूचना(सूचना नं ६)

Pages