FAQs Complain Problems

फोटो ग्यालरी

नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मिति २०७८/०१/२२ गतेको निर्णय अनुसार १८ देखी ५९ उमेर समूहका व्यक्तिहरुलाई मिति २०७८/०२/०२ गते देखी भेरोसिल खोपको दोस्रो मात्रा विहान १०ः०० बजेदेखी दिउसो ४ः०० बजेसम्म लगाइने भएकोले यस नगरपालिकाको लागि तोकिएको गोठाटार स्वास्थ्यचौकी ,गोठाटार मा गई खोप लिनिुहुन अनुरोध छ ।