FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

वडा नं. १ को पुरानो भवन भत्काई नयाँ भवन बनाउने प्रयोजनको लागि उक्त पुरानो भवनको लिलाम बिक्रिको लागि २०७९/०९/२९ गते प्रकाशित शिल्बन्दी बोलपत्र सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र खोल्ने मुचुल्का

पशु पन्छी तथा मत्स्य प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धि सूचना ।।

पशु सेवा शाखाको पशु पंशी प्रवर्द्धन सम्बन्धी सूचना ।।

Pages