FAQs Complain Problems

सूचना प्रविधि अधिकृतको लागि मुख्य उम्मेदवार र वैकल्पिक उम्मेदवारको विवरण तथा नियुक्ति लिन आउने सम्बन्धी सूचना