FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा(वडा कार्यालय सबै)