FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नगर शिक्षा समितिको मिति २०७६/०१/२० गतेको निर्णयहरु

कृपया सूचना प्राप्त गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्  ।

नगर शिक्षा समितिलाई स्थानीय पाठ्यक्रमको खाका(कक्षा १- ८ सम्म) बारे आफ्ना सुझाब पेश गर्ने बारे अत्यन्त जरुरि सूचना

कृपया स्थानीय पाठ्यक्रमको खाका यहाँ प्राप्त गर्नुहोस् ।

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने म्याद थप गरिएको सूचना

Pages