FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

मुलपानी नगर अस्पतालमा ICU तथा Ventilator र अम्सिजन प्लान्ट संचालन गर्न आवश्यक पर्ने उपकरण खरिद गरी जडान गर्ने कार्यका लागि बाेलपत्र आह्वान गरिएकाे सम्बन्धी सूचना ।

मुलपानी नगर अस्पतालमा ICU तथा Ventilator र अम्सिजन प्लान्ट संचालन गर्न आवश्यक पर्ने उपकरण खरिद गरी जडान गर्ने कार्यका लागि बाेलपत्र आह्वान गरिएकाे सम्बन्धी परिमार्जित सूचना ।

मिति २०७८/०१/२० मा प्रकाशित स्टाफ नर्स र मेडिकल अधिकृत सेवा करारमा लिने सूचनाको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना

Pages