विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा (श्री नियमपुर्वक दर्ता भएका निजि अस्पतालहरु तथा पोलीक्लीनिक,निजि क्लीनिकहरु सबै)