Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
-- योजना प्रमुख कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका
Indra Gautam Chief Administrative Officer Kageshwori Manahara Municipality 9851250014
Rajaram Pudasaini Spokes Person कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका 9851094922
चेतनाथ घिमिरे लेखा अधिकृत ९८५११२२२६९
सन्देश कुमार ढकाल बरिष्ठ इन्जिनियर ९८४१३७६६६३
उमेश जंग थापा स्ट्रक्चर इन्जिनियर ९८५११८४२१९
श्रीराम चौलागाई इन्जिनियर ९८४१८८७४७८