समाचार

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
विजयराज सुवेदी प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका er.kageshworimun@gmail.com ०१-४४५०३५६,९८४१९८००००
गोविन्द प्रसाद शर्मा उप-सचिव शिक्षा शाखा प्रमुख kageshworieducation@gmail.com ९८५१०६८७९९
ऋषिकेश तिम्सिना शाखा अधिकृत प्रशासन शाखा ९८५१२३१५११
विमल प्रसाद निरौला शाखा अधिकृत शिक्षा शाखा(विध्यालय निरिक्षक ) ९८४४०४४१०९
विनोद प्रसाद अधिकारी लेखा अधिकृत लेखा शाखा ९८६२४०८९४०
सन्देश कुमार ढकाल इन्जिनियर ९८४१३७६६६३
उमेश जंग थापा स्ट्रक्चर इन्जिनियर प्राविधिक शाखा (नगर कार्यालय) ९८५११८४२१९
सञ्जिव पुडासैनी इन्जिनियर प्राविधिक शाखा(नगरपालिका) ९८४९९०७६९३
अनिल पौडेल इन्जिनियर पुन निर्माण शाखा ९८५५०८६८००
संजय बर्तौला इन्जिनियर प्राविधिक शाखा नगरपालिका ९८४११६२६९०
प्रिति सापकोटा इन्जिनियर प्राविधिक शाखा (वडा नं. ८) ९८४९५९८६३७
दीपा कार्की इन्जिनियर प्राविधिक शाखा (वडा नं. ४) ९८६०४७८८४३
सन्जिव प्रताप ज.ब.रा. इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ( वडा नं.७) ९८४१२४६६४८/९८५११४४३४०
विजु ढकाल इन्जिनियर पुन निर्माण शाखा ९८४३०८०१६५
सुमित चापागाई इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ( वडा नं ६) ९८४१५७९९६३
राम ब.देउजा पशु चिकित्सक पशु सेवा शाखा प्रमुख ९८४१२९४९८४
लक्ष्मी कोईराला सि.अ.हे.ब. छैठौ स्वास्थ्य शाखा प्रमुख ९८४१३५७७९२
सविना कुमारी श्रेष्ठ म.वि.निरिक्षक महिला तथा बालबालिका शाखा ९८६८४३८१८०
गोविन्द बाबु तिवारी प्रा.स. कृषि शाखा प्रमुख ९८४९२४५४२९
हरी बहादुर कार्की अधिकृत छैठौ न्यायिक समिति ९८४१२९२२५३
पुष्पा दाहाल लेखा अधिकृत आ.ले.प शाखा ९८४१५७०९८९
बालहरी खनाल अधिकृत छैठौ सोधपुछ शाखा ९८४१९५६९५४
कृष्ण बहादुर कार्की स्रोत व्यक्ति शिक्षा शाखा ९८४३४१७५३६
उत्कृष्ट आचार्य शाखा अधिकृत श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा(रोजगार संयोजक) ९८४१३८८३९८
लिजना खड्का सूचना प्रबिधि अधिकृत प्राविधिक शाखा (सूचना) ९८४१७४०७०१
पार्वती दुरा साहायक स्तर पाचौँ तह महिला तथा बालबालिका शाखा ९८४१७७५३६९
ढक बहादुर खड्का ना.सु प्रशासन शाखा ९८४२८४९६७७
लिलमराज राई सव.इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ( वडा नं ८ र ९) ९८४१२०५६४८
कृष्ण वन्जाडे पशु प्राविधिक पशु सेवा शाखा ९८५१०१९०१५
शेखर खनाल सव.इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ( वडा नं. ३ र ४) ९८४९३८८५२०
देव चन्द्र फुयाल पशु प्राविधिक पशु सेवा शाखा ९८४१७५६७१३
जयराम थापा सर्वेक्षक प्राविधिक शाखा ९८५११०५६६४
रामेश्वर दाहाल साहायक स्तर पाचौँ तह जिन्सी उप-शाखा प्रमुख ९८५१०४५९८२
विनोद कुमार धिताल खा.पा.स.टे ९८०८७८९६५०
कामना पन्त सव.इन्जिनियर प्राविधिक शाखा
महा प्रसाद गुरागाई ना.सु आर्थिक विकास शाखा ९८५१११९२२२
भागरती निदाल सव.इन्जिनियर पुन निर्माण शाखा ९८४८७६६०३७
बाबुराम के.सी. कम्प्युटर अपरेटर नगर प्रमुखको सचिवालय(प्रशासन शाखा) ९८५१०३२७३४
मिना कोईराला कम्प्युटर अपरेटर योजना शाखा ९८४९९५५३०२
प्रमोद कुमार साह सह लेखापाल लेखा शाखा ९८१९२३८५६३
हेम प्रसाद फुयाल खरिदार ९८४१६५५०३०
कृष्ण प्रसाद गौतम स. कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन शाखा ९८५१०७०९२९
सावित्री चापागाई स. कम्प्युटर अपरेटर ९८४१७१११३८
बिन्दु घिमिरे खरिदार राजश्व उप शाखा ९८४७५७२५४०
विनोद कुमार पुडासैनी सहायक चौथो ९८५१०६०२३०
राजाराम लामिछाने स. कम्प्युटर अपरेटर लेखा शाखा ९८४१४९६३९२
सुदिप पौडेल स. कम्प्युटर अपरेटर ९८४१७४९६११
विश्वास ज्ञवाली सहायकस्तर चौथो शिक्षा शाखा ९८४००७१००
सपन शााह अमिन प्राविधिक शाखा ९८४२४२९५९०
भानुभक्त्त फुयाल खरिदार प्रशासन शाखा ९८४०२५२२००
अशोक दाहाल स. कम्प्युटर अपरेटर प्राविधिक शाखा ९८४९८१९१५९
सिमा आचार्य सव.इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ( वाडा नं. ८) ९८४३६९८३२३
सुमन खड्का अ.सव. ईन्जिनियर ९८४१२८५४७५
रुपक घिमिरे अ.सव. ईन्जिनियर ९८५१२२९२७२
नविन अधिकारी सा.प. दर्ता चलानी शाखा ९८४१३५५९३२
अर्जुन ढकाल हेल्पर प्राविधिक शाखा ९८४१२३०९६०
बाल किशोर कार्की नगर प्रहरी असई ९८४१८६३७२४
सुविन कार्की नगर प्रहरी हवलदार ९८६००३४८१०
लक्षमण रोक्का नगर प्रहरी हवलदार ९८४९४२०३४०
प्रमोद थापामगर नगर प्रहरी जवान ९८४३६५५५०९
मनिष पुडासैनी नगर प्रहरी जवान ९८६०१४८२३५
राजाराम फुयाल नगर प्रहरी जवान ९८४३५२६३७०
पुष्कर चापागाँई नगर प्रहरी जवान ९८४१७५५४९१
गायत्री पुडासैनी नगर प्रहरी जवान ९८४१४०५४३४
अनोज तामाङ नगर प्रहरी जवान ९८४९३०८५०५
राजु थापा नगर प्रहरी जवान ९८०४३५२९१०
हरिहर सिंखडा नगर प्रहरी जवान ९८४११४५२४६
साकार ढकाल नगर प्रहरी जवान ९८४३२४१९४०
कुमार के.सी. हलुका सवारी चालक प्रशासन शाखा ९८४१४५३३३३
विष्णु पुडासैनी कार्यालय सहयोगी प्राविधिक शाखा ९८४१३२१३८३
कृष्ण प्रसाद पुडासैनी कार्यालय सहयोगी प्रशासन शाखा
गणेश कोईराला हलुका सवारी चालक प्रशासन शाखा
कृष्ण बहादुर पण्डित कार्यालय सहयोगी कृषि सेवा शाखा ९८४१८४३१८२
- कार्यालय सहयोगी ९८६५४३८९०३
हरिकृष्ण थापा कार्यालय सहयोगी प्रशासन शाखा ९८४१९४०४५०
सानुभाई थापा कार्यालय सहयोगी पशु सेवा शाखा
ईन्दिरा कुईकेल कार्यालय सहयोगी प्रशासन शाखा ९८१०००९८५६
कृष्ण बहादुर सुनार पाले प्रशासन शाखा
सावित्री सार्की कार्यालय सहयोगी प्रशासन शाखा
गोमा चौलागाई पुडासैनी कार्यालय सहयोगी न्यायिक समिति ९८१३८७११५९
अजय के.सी. हलुका सवारी चालक प्रशासन शाखा
नवराज ओझा कार्यालय सहयोगी प्रशासन शाखा ९८४१६२७४८४