FAQs Complain Problems

तेज विनायक माध्यामिक विद्यालयमा शिक्षक र प्रशिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना